Een bruid in de morgen

van Hugo CLAUS :

Ongetwijfeld is deze zedenschets één van de beste theaterproducties van HUGO CLAUS.

Het stuk speelt in het Vlaanderen van de jaren vijftig. Hugo Claus beschrijft hierin het verhaal van een sociaal geïsoleerde familie. Vader, een componist wiens loopbaan op een dood spoor zit. Moeder, een verbitterde vrouw die mee vecht om hun sociale aanzien van weleer in stand te houden. Verder telt het gezin een zoon Thomas, een naïeve zorgbehoevende jongen en een rebelse dochter Andrea.

De kinderen hebben een sterke band die een sluimerende incestueuze relatie doet vermoeden. In een poging om hun gezin uit de materiële zorgen te redden en om haar kinderen uit elkaar te halen, koppelt moeder haar zoon aan een welgestelde oude nicht uit de familie. Uit verzet hiertegen kiest Andrea voor de dood.

Regie : Marc Boon

Regie assistente :

Cast : Rita Hermans, Karel Van Hese, Cedric Geerinck, An Desmit en Ingeborg van Roeyen